Zniesienie współwłasności mieszkania – notarialnie czy sądowo?

Jeżeli mieszanie jest przedmiotem współwłasności, na przykład otrzymanego w spadku, w takiej sytuacji prędzej czy później pojawi się konieczność jego podziału pomiędzy współwłaścicieli. W jaki sposób można zrealizować taką procedurę?

Mieszkanie to dzisiaj duży majątek. Otrzymanie go w spadku jest dużym udogodnieniem, biorąc pod uwagę obecne ceny nieruchomości. Zdarza się jednak, że mieszkanie otrzymane w spadku jest początkiem problemów, na przykład wtedy, gdy jest ono przedmiotem współwłasności. Do podobnej sytuacji może dojść w sytuacji, gdy mieszkanie należy do małżonków po rozwodzie albo stało się przedmiotem darowizny.

Gdy mieszkanie ma więcej niż jednego właściciela, czyli pojawia się dwóch lub więcej współwłaścicieli, w takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zniesienie współwłasności mieszkania, czyli jego podział.

Aktualnie zniesienie współwłasności nieruchomości może być wykonane nie tylko w sądzie. Możliwe jest także zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza, przykładowo może wykonać je dla nas notariusz w Łodzi z kancelarii Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska.

Jaka metoda na zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego jest najlepsza?

Notarialne zniesienie współwłasności mieszkania

Gdy właściciele mieszkania są zgodni co go podziału i wiedzą, jak podzielić lokal mieszkalny pomiędzy sobą, w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zniesienie wspolwlasnosci w kancelarii notarialnej.

Aktualnie notariusz także posiada prawo do dokonania zniesienia współwłasności, które posiada taką samą ważność jak sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że metoda ta jest szybsza i wygodniejsza dla współwłaścicieli – może wykonać ją każda kancelaria notarialna w Polsce.

Głównym warunkiem, aby wykonać zniesienie współwłasności działki, domu jednorodzinnego czy też mieszkania w kancelarii jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na dokonanie procedury w ten właśnie sposób oraz zgoda na podział nieruchomości na konkretne części.

Wtedy współwłaściciele spotykają się w kancelarii, a tam notariusz przygotowuje odpowiedni akt notarialny potwierdzający zniesienie współwłasności.

Sądowe zniesienie współwłasności mieszkania

Druga metoda to sądowe zniesienie współwłasności. W tej sytuacji przeprowadza się procedurę przed sądem.

Najczęściej zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie prowadzone jest wtedy, gdy współwłaściciele nie są zgodni co do podziału i pojawiają się między nimi spory.

W tym przypadku sąd może zastosować jedną z poniższych metod na podział współwłasności nieruchomości:

  • podział w naturze, czyli podział fizyczny – mieszkanie dzielone jest na części i każda przekazywana jest właścicielom
  • przekazanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli – wtedy powinien on spłacić pozostałych
  • sprzedaż nieruchomości i podział zysków – najrzadziej stosowana metoda

Sąd sam decyduje o konkretnej metodzie podziału, przy czym może on uwzględnić życzenia i sytuację współwłaściciel. Zatem wtedy, gdy ma miejsce współwłasność mieszkania, można znieść ją na dwie sposoby – notarialnie albo sądowo.