Akty przemocy szkolnej

Akty przemocy szkolnej wpływają dość negatywnie na funkcjonowanie społeczne napastników bądź nieuwikłanych bezpośrednio w taką przemoc szkolną obserwatorów, a jednocześnie deformując czy nawet patologizując życie społeczne grupy, w której dany rodzaj przemocy w danym momencie ma miejsce.

Przemoc w szkole odpowiada ogromowi schematów zachowań typowym dla tak zwanego zjawiska fali w wojsku. W stosunkach międzyludzkich przemoc ujawnia się jako łamanie określonych norm oraz zasad współżycia społecznego. W związku z tym określeni teoretycy zajmujący się problematyką przemocy wszelkich przyczyn tego zjawiska upatrują w ludzkiej naturze, a co za tym idzie w opisywanych wcześniej popędach oraz instynktach, jak i również wadach genetycznych czy zaburzeniach osobowości. Często uznaje się, że główną przyczyną szeroko pojętej przemocy jest alkoholizm wśród najbliższych członków rodziny. Dotyczy to łączenia z pierwszym środowiskiem, czyli rodziny.

Powszechnie wiadomo, że to właśnie rodziny alkoholowe zmieniają sposób funkcjonowania chcąc przystosować się drastycznej zmiany określonego sposobu zachowania osoby nadużywającej. Podkreśla się jednocześnie, że swoista etiologia przemocy u każdego człowieka jest bez wątpienia wieloczynnikowa. Skutkuje to tym, że swoista teoria społecznego uczenia się omawianej agresji akcentuje znaczenie wszelkich czynników środowiskowych oraz szeroko pojęte uwarunkowania biologiczne czy nawet genetyczne. W związku z czym bywa ona najczęściej określana jako dana właściwość człowieka, która polega na dość częstych, jak i również nieadekwatnych do określonego bodźca reakcjach agresywnych o danym nasileniu występujących w odniesieniu do zróżnicowanych obiektów społecznych.